Connect with your core

Connecteer met jezelf en je core dynamics
Connect with those who remind you who you are and see things differently

Ik ben omdat wij zijn… Ieder van ons kan de wereld bewegen tot een “bewogen” plaats. Omdat je met je hart openstaat voor ieders eigenaardigheden en persoonlijkheid. Omdat je spreekt en handelt op basis van wat je ziet, voelt en denkt.

Wil ook jij als ondernemer handelen vanuit jouw essentie, jouw waarden, jouw passie, jouw eigen-wijsheid – geconnecteerd met jezelf en je eigen verhaal? Ik toon je de weg naar jouw core dynamics, vanuit jouw eigenheid naar team verbondenheid en leiderschap. En ik vertel je ook mijn verhaal, mijn successen en lessen. Zodat jij hieruit kan leren om de regie over jouw leven helemaal en stevig in handen te nemen.

In de “Connect” dynamic zij 3 waarden essentieel:

SINCERITY
Lessen worden maar waardevol als je ze herkent en erkent. Als je eerlijk bent met jezelf. Ik help je ze te herkennen, want als je een weerstands- of kwaadheidsbril op hebt, zijn de harde en onaangename lessen moeilijk te herkennen en dat zijn vaak de mooiste geschenken.
AWARENESS
Na het bewust worden van de lessen en weerstand (zowel lichamelijk als mentaal) herinner ik je eraan dat je altijd een keuze hebt: weerstand blijven bieden of de les leren en controle hebben. Wanneer je externe keuzes overeenkomen met je innerlijke code, krijg je integere en authentieke acties.
BALANCE
Menselijke groei is een proces dat gaat met vallen en opstaan. Het vallen is even waardevol als het succes. Meestal leer je er meer van. Evenwicht zoeken tussen oordelen en empathie, mannelijke en vrouwelijke energie. Medeleven ontwikkelen voor jezelf en anderen.