Annelies De Ruyter

Een persoonlijk transitieproces kan heftig zijn en vraagt tijd. Caroline heeft een katalysator effect in mijn persoonlijk (transitie) proces. Ze kruiste mijn pad op een intens moment. Ze geeft me vuur en energie om mijn ondergesneeuwde kern terug te ontdekken en ze brengt me terug dichter bij mezelf. Ze slaagt er wondermooi in om ruimte te geven in afstand en nabijheid en in traagheid en versnellen. Ze gaat me niet voor en plant mijn route niet, ze is niet gefocust op het resultaat en ze dicteert in geen enkel opzicht hoe mijn ontdekkingstocht er zou moeten uitzien. Ze creëert wel dé randvoorwaarde om mij mijn eigen pad te willen, mogen en durven te bewandelen. Ze vangt me op als ik dreig te vallen, ze staat naast me vanuit een volle en hartelijke evenwaardigheid en ze respecteert mijn ritme, mijn tempo. En exact dat is de kracht van katalysator die ze voor mij is.

Caroline leert me te vertrouwen op de rijkheid van het proces. Het brengt me zonder twijfel duurzame resultaten die veel dichter, juister en mooier aansluiten bij mezelf. Ze leert me uit mijn hoofd te stappen en te mogen voelen. Daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor. Ze leerde me opnieuw om te mogen ont-moeten. Iets wat volledig ondergesneeuwd was geraakt. Ont-moeten door enerzijds écht in verbinding te treden en anderzijds heel wat druk van me af te schudden en niet langer te moeten.

Onze vele en warme ontmoetingen zetten ook aan tot ont-dekken door nieuwsgierigheid ten volle inzetten en het schild op mijn ritme voorzichtig te mogen lossen zodat mijn kern weer kon gaan stralen, bloeien en groeien. Kortom, Caroline slaagt er als geen ander in dé randvoorwaarden te creëren om je eigen zoektocht naar je kern te faciliteren, op je eigen ritme, in je eigen kracht, …. En exact dat is wat het pad naar je kern zo duurzaam maakt. Het zotste van al: Wat ik mocht ervaren bij en met Caroline is exact dat wat ikzelf wil betekenen voor anderen. Merci om mij te laten ZIJN. Ik zie je zot graag en ben je ontzettend dankbaar dat je op mijn pad bent gekomen.

Annelies De Ruyter
Freelance Coach