Mario Devi

Caroline is niet onder 1 noemer te plaatsen, ze is een cameleon, een Aphrodite, een Dorothy uit de wizard of oz, maar vooral Caroline. Ze is een natuurtalent in het doorgeven van kracht (je sterktes leren kennen). Als je eenmaal met haar praat, geloof je in je waarden & wensen. Ze richt zich op elk aspect van je groeiproces en samen geniet je van dat leuke moment en kan je zeggen: it works! Ze heeft en duidelijk doel voor ogen en daar leidt ze je als een Dorothy uit de Wizard of Oz naar toe. Ze is een gids! Ze maakt mensen bewust van hun eigen kunnen en waarden. Als een Aphrodite slaat ze er in om het mooie in mensen naar boven te halen.

Als coach slaagt ze er in om iets te gaan doen met datgene dat ze je aanreikt. Ze leert je je talenten te ontplooien aan de hand van intense gesprekken met haar en met jezelf!

Caroline is een wervelwind. Ze neemt je mee in haar verhaal met haar aanstekelijke enthousiasme en laat je jezelf zijn en laat je ontplooien. Ze is net wat je nodig hebt op het moment dat je het nodig hebt. Net als de godin Athena, de godin van de wijsheid, weet Caroline wat ze wil. Aphrodite's zie je aanlopen: Caroline heeft heel veel energie en gaat waar ze voor staat. Ze gaat er voor de volle 200 procent voor, zoals bij alles in het leven.

Haar energie werkt aanstekelijk en kan de creativiteit van anderen rondom haar aanwakkeren. 

Mario Devi